• Informacje o firmie

  Biuletyn Informacji Publicznej

  przejdź do strony

 • Telefony alarmowe

  Telefony alarmowe

  • Pogotowie wodno-kanalizacyjne
  • tel.: 994 całą dobę
  • Pogotowie ciepłownicze
  • tel.: 993 w godzinach 700-1500
  • tel.: 56 688 03 01 całą dobę

Informacje o firmie

MZECWiK Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1997 roku z przekształcenia zakładu budżetowego wstępując we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. Organami Spółki są:

 • 1. Zgromadzenie Wspólników - właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Wąbrzeźno
 • 2. Rada Nadzorcza - jest stałym organem nadzoru i kontroli. Skład Rady jest 3-osobowy.
 • 3. Zarząd - organem wykonawczym jest jednoosobowy Zarząd Spółki

Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej Spółki jest: wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła do budynków mieszkalnych, szkół i przedszkoli, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody siecią wodociągową w celu zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych jednostek, odbiór ścieków i ich oczyszczanie. prowadzenie działalności remontowej i inwestycyjnej w zakresie odtworzenia użytkowanego majątku Spółki.

Spółka działa głównie na terenie miasta Wąbrzeźna, jedynie w przypadku działalności wodno-kanalizacyjnej dokonuje przesyłu wody do gospodarstw domowych oraz odbiera ścieki z okolicznych wsi.

Działalność Spółka prowadzi w wydziałach wodociągowo-kanalizacyjnym (stacja uzdatniania wody o wydajności dobowej 3230 m3 oraz oczyszczalnia ścieków o mocy przerobowej 2851 m3/dobę), dziale ciepłowniczym (moc zainstalowana wynosi 6,44 MW) oraz Pływalni Miejskiej.